We design, pack and deliver

Obalový dizajn

Nevyhnutný pre úplne každý výrobok určený pre akéhokoľvek zákazníka, vhodný obal je viac ako len ochrana produktu či informačný kanál na sprostredkovanie základných obsahových informácií.

Vzhľadovo atraktívne a informačne pozitívne ladené obaly predstavujú prvotný impulz podporujúci nákupné rozhodovanie. Prostredníctvom efektívnych obalov s výstižným obalovým dizajnom sa produkty predávajú samé.

Pomôžeme vám nájsť cestu vašich produktov k zákazníkom a naplniť tak vaše obchodné ciele. Obalový dizajn z našej dielne sa postará o to, aby sa zákazníci za vašimi produktmi nielen obzerali.

Aké výhody prináša správny obalový dizajn?

S čím vám správne prevedenie obalov pomôže a čo nesprávne pokazí? Pekný obal nie je len o peknom looku. Vhodný obal prostredníctvom svojho desingu vytvára posolstvo, ktoré sprostredkúva zákazníkom. A z pozitívne podaného posolstva sa môže stať dlhodobé poslanie produktu, ktoré mu zabezpečí nielen prílev nových, ale aj udržanie stálych zákazníkov v dlhodobom horizonte. Umožníme vám naplniť poslanie vašich produktov prostredníctvom návrhu a realizácie adekvátneho obalového dizajnu, ktorý vám prinesie nasledovné výhody:

1

Upúta pozornosť

vyčnieva z davu ostatných výrobkov v regáloch.

2

Vzbudí záujem

o produkt, o informácie o ňom, o jeho účinky a zážitok z jeho vlastnenia.

3

Vyvolá túžbu

vlastniť produkt začína byť reálna potreba, ktorej zákazník správne ovplyvnený vhodným obalom jednoduchšie podľahne.

4

Vyzve k akcii

predáva svojím vzhľadom, farebnosťou, tvarom, ktorý okrem úvodného vábenia dokáže aj dotiahnuť kúpu do konca.

5

Naplní spokojnosť

a v prípade rovnako kvalitného produktu, ktorý obal ukrýva, mu zabezpečí aj ďalší odbyt.

6

Dodá pocit výnimočnosti

nielen produktu, ktorý oblieka, ale aj jeho potenciálnemu majiteľovi. Vlastniť niečo pekné je predsa skvelý pocit.

7

Buduje značku

formuje povedomie o produkte medzi verejnosťou, čím mu otvára brány k novým zákazníkom.

8

Funguje dlhodobo

správne navrhnutý obal prostredníctvom svojho dizajnu vydrží spĺňať svoju funkciu niekoľko rokov, v ideálnych prípadoch aj desaťročí.

9

Myslí perspektívne

na ekológiu aj vaše náklady na obalový materiál.

10

Obaluje efektívne

obalový design zohľadňuje aj praktickú stránku použitia produktu a tiež manipulácie s ním či cesty z výroby k zákazníkovi.
To všetko a ešte o čosi viac zohľadníme pri tvorbe obalového dizajnu pre vaše produkty. Pridajte svojim výrobkom hodnotu vo forme účinného obalu. Obalový dizajn od PW Galanta vám s tým pomôže.

Aké výhody prináša správny
obalový dizajn?

S čím vám správne prevedenie obalov pomôže a čo nesprávne pokazí? Pekný obal nie je len o peknom looku. Vhodný obal prostredníctvom svojho desingu vytvára posolstvo, ktoré sprostredkúva zákazníkom. A z pozitívne podaného posolstva sa môže stať dlhodobé poslanie produktu, ktoré mu zabezpečí nielen prílev nových, ale aj udržanie stálych zákazníkov v dlhodobom horizonte. Umožníme vám naplniť poslanie vašich produktov prostredníctvom návrhu a realizácie adekvátneho obalového dizajnu, ktorý vám prinesie nasledovné výhody:

1

Upúta pozornosť

vyčnieva z davu ostatných výrobkov v regáloch.

2

Vzbudí záujem

o produkt, o informácie o ňom, o jeho účinky a zážitok z jeho vlastnenia.

3

Vyvolá túžbu

vlastniť produkt začína byť reálna potreba, ktorej zákazník správne ovplyvnený vhodným obalom jednoduchšie podľahne.

4

Vyzve k akcii

predáva svojím vzhľadom, farebnosťou, tvarom, ktorý okrem úvodného vábenia dokáže aj dotiahnuť kúpu do konca.

5

Naplní spokojnosť

a v prípade rovnako kvalitného produktu, ktorý obal ukrýva, mu zabezpečí aj ďalší odbyt.

6

Dodá pocit výnimočnosti

nielen produktu, ktorý oblieka, ale aj jeho potenciálnemu majiteľovi. Vlastniť niečo pekné je predsa skvelý pocit.

7

Buduje značku

formuje povedomie o produkte medzi verejnosťou, čím mu otvára brány k novým zákazníkom.

8

Funguje dlhodobo

správne navrhnutý obal prostredníctvom svojho dizajnu vydrží spĺňať svoju funkciu niekoľko rokov, v ideálnych prípadoch aj desaťročí.

9

Myslí perspektívne

na ekológiu aj vaše náklady na obalový materiál.

10

Obaluje efektívne

obalový design zohľadňuje aj praktickú stránku použitia produktu a tiež manipulácie s ním či cesty z výroby k zákazníkovi.
To všetko a ešte o čosi viac zohľadníme pri tvorbe obalového dizajnu pre vaše produkty. Pridajte svojim výrobkom hodnotu vo forme účinného obalu. Obalový dizajn od PW Galanta vám s tým pomôže.

Obalový dizajn od návrhu po realizáciu

Zistíme vaše požiadavky a predstavy ako aj vaše dlhodobé ciele týkajúce sa produktu a značky.
Navrhneme varianty dizajnu pre vaše obaly s ohľadom na potenciálnych zákazníkov a situáciu na trhu.
Nafotíme vaše produkty či obrázky potrebné na grafické spracovanie obalov profesionálne a lákavo. Ak nemáte k dispozícii vlastné obrazové materiály či fotografa, radi vám pomôžeme aj v tejto oblasti.
Pripravíme vizualizáciu nového dizajnu vašich obalov, aby ste si ich vedeli predstaviť v realite skôr ako ich do nej pretransformujeme.
Skorigujeme spolu s vami navrhnuté možnosti a vyberieme tú najvhodnejšiu, ktorú dotiahneme do najmenšieho detailu.
Vyrobíme vzorové obaly podľa schváleného návrhu, prípadne testovacie obaly v menších množstvách.
Zrealizujeme výrobu najúspešnejšej vzorky vo veľkom počte aj štýle.
Zabezpečíme aj obalový materiál, na ktorý má byť obalový dizajn z našej dielne aplikovaný. Nebránime sa však ani obalom z vašej réžie. Obaly na vaše produkty nielen navrhneme po dizajnovej stránke, ale aj vyrobíme, vytlačíme, potlačíme a následne produkty zabalíme či prebalíme, v prípade potreby preskladujeme.
Zaujala Vás táto služba?
Klinkite na tlačidlo a požiadajte o cenovú ponuku!
MÁM ZÁUJEM