We design, pack and deliver

Zásady ochrany osobných údajov

PW Logistics sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Táto politika ochrany osobných údajov vysvetľuje, ako zbierame, používame a zdieľame vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje zbierame?

Môžeme zbierať nasledujúce osobné údaje:

Ako používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje používame na nasledujúce účely:

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi stranami:

Ako chránime vaše osobné údaje?

Berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Implementovali sme rôzne bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Aké sú vaše práva?

Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

Ako môžete uplatniť svoje práva?

Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na pw@pwsk.sk.

Zmeny v tejto politike ochrany osobných údajov

Môžeme túto politiku ochrany osobných údajov zmeniť. Ak sa v tejto politike ochrany osobných údajov uskutočnia nejaké zmeny, zverejníme ich na tejto webovej stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto politiky ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na pw@pwsk.sk.